anunturi imobiliare
    - Home | Cautare | Login Adauga - Modifica Anunt | Pachete servicii si facilitati | Termeni si conditii | Contact - Cautare rapida


Tip anunt
Judet
Pret Minim

Pret Maxim
Tip imobil
Sortare dupa
Doar cu imagine

Cautare avansata
 Informatii utile

Sfaturi utile cumparare imobile

Sfaturi utile vanzare imobile

Acte necesare cadastru si intabulare imobile

Model antecontract vanzare-cumparare proprietati imobiliare

Contract inchiriere proprietati imobiliare


O vacanta linistita in Sibiel
 Model antecontract vanzare cumparare al proprietati imobiliare

ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE
Nr.__________
Prezentul contract se incheie cu respectarea prevederilor legale in vigoare si anume art. 1294, 1554 Cod Civil, astazi ______________
Intre subsemnatii:
1 Dl/D-na ______________________________________________, (ne)casatorit/a, domiciliat/a in __________________ Adresa: ____________________________________________, identificat/a cu C.I. seria ____ nr ________ CNP ____________________, eliberat de _____________, la data de _________________ in calitate de vanzator promitent.

si

2 Dl/D-na ______________________________________________, (ne)casatorit/a, domiciliat/a in __________________ Adresa: ____________________________________________, identificat/a cu C.I. seria ____ nr ________ CNP ____________________, eliberat de _____________, la data de _________________ in calitate de cumparator promitent.

3 S.C. AGENTIE IMOBILIARA SRL, cu sediul in ______________, Adresa _____________________________________ inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. _________________ si CUI ____________, reprezentata prin _______________________________________ cu CNP ____________________ in calitate de comisionar, care in conformitate cu disp. art 969 din Codul Civil au convenit urmatoarele:

Subsemnatul/a____________________________________________, in calitate de vanzator promitent se obliga sa vanda catre _______________________________________________ in calitate de cumparator promitent, apartamentul situat in _______________ Adresa_______________________________________________, compus din ___ camere plus dependinte, impreuna cu dreptul de proprietate fortata si perpetua asupra partilor din imobil care prin natura sau destinatia acestora sant in folosinta comuna a tuturor proprietarilor, detinut in baza contractului de vanzare-cumparare nr. ________________

Pretul vanzarii este de _________ Euro
Plata se va efectua integral dupa cum urmeaza:

- la data semnarii prezentului contract suma de __________ Euro
- la data semnarii contractului notarial de vanzare - cumparare suma de __________ Euro

Subsemnatul/a _____________________________________________ in calitate de vanzator promitent declar ca am primit azi, data semnarii prezentului contract cu titlu de aconto, suma de __________ Euro de la Dl/D-na. ___________________________________

Subsemnatul/a _____________________________________________ in calitate de cumparator promitent declar ca am platit D-lui/D-nei _____________________________________________ suma de _________ Euro cu titlu de aconto din pretul integral.

Subsemnatul/a _____________________________________________ in calitate de vanzator promitent declar pe propria raspundere, sub sanctiunea articolului 292 cod penal, ca apartamentul ce face obiectul prezentului contract, este liber de orice sarcini, ipoteci si servituti si nu a fost scos din circuitul civil, legal sau conventional in temeiul vreunui act normativ de trecere in proprietatea statului, sau a vreunui act autentic, nu formeaza obiectul nici unui litigiu, a vreunei actiuni de revendicare sau a unei cereri de restituire in baza legii 10/2001, nu a fost adus aport la capitalul nici unei persoane juridice, si ne obligam sa nu-l instrainam altor persoane garantand pe promitentul cumparator conform articolului 1337 Cod Civil.

Pana la data autentificarii actului de vanzare-cumparare la Notariat, subsemnatul/a _________________________________________ declar ca voi achita taxele si impozitele la zi, precum si sumele datorate Asociatiei de locatari (proprietari), Romtelecom S.A si Electrica S.A, iar cu 7 zile inainte de data semnarii actelor de vanzare-cumparare la notariat fixata in prezentul antecontract, titularul actului de proprietate se obliga sa vizeze chitanta si adeverinta eliberate de asociatia de locatari ce reprezinta dovada achitarii ultimei intretineri, la consiliul local al primariei.

Taxele si impozitele aferente proprietatii sunt in sarcina vanzatorului promitent pana la data transmiterii de fapt si de drept a proprietatii, cand vor fi predate cumparatorului promitentent toate chitantele de plata la zi. In cazul neregulilor intervenite in actele de proprietate si din cauza carora termenele legale vor fi depasite, proprietarul se obliga la indreptarea materiala solicitata de Biroul de Carte Funciara al Judecatoriei. Drepturile si obligatiile semnate in prezentul antecontract sunt transmisibile succesorilor in drepturi ale celor 2 parti contractante, respectiv promitenti vanzatori, promitenti cumparatori.

In cazul in care oricare din partile contractante (vanzator promitent sau cumparator promitent) cere rezilierea antecontractului, sau nu se prezinta la notariat pana la data de _______________ se vor plati despagubiri astfel:
vanzatorul promitent va plati cumparatorului promitent dublul sumei primite ca aconto din pret, cumparatorul promitent va pierde suma platita ca aconto din pret.
In situatia in care procedurile bancare se vor prelungi din diferite motive, termenul de prezentare la notariat fixat in prezentul antecontract se va prelungi de la sine cu inca 30 de zile.

In cazul in care oricare din partile contractante (vanzator promitent sau cumparator promitent) refuza autentificarea actului la Notariat sau cere rezilierea precontractului, aceste situatii nu indreptatesc partile sa solicite prestatorului de servicii SC AGENTIA IMOBILIARA SRL restituirea comisionului platit in momentul semnarii antecontractului de vanzare-cumparare.

Eventualele divergente sau neintalegeri privind prezentul antecontract, se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu este posibil, rezolvarea lor este de competenta instantelor de judecata.

Agentia nu este raspunzatoare juridic pentru suma declarata in actul de vanzare-cumparare autentificat la notariat.

Clauze cu caracter special:_____________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________

Vanzator promitent, _________________________________________________

Cumparator promitent, _______________________________________________

SC AGENTIA IMOBILIARA SRL reprezentata de ___________________________________________

Redactat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, azi _________________

Descarcati antecontractul in format .Doc pentru tiparireCopyright ©2018 VilaSib - Anunturi Imobiliare - Toate drepturile rezervate